อาคเนย์ มอบเงิน 1ลบ.ช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด/มะเร็ง

นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (ขวา) ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับกองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็งที่มีความขาดแคลน ด้วยการสนับสนุนยาและการรักษาบางประเภทที่ไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงค่าเดินทางในการรักษา โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีความขัดสน เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล (ซ้าย) หัวหน้าสาขาวิชาโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com