“กรุงไทย-แอกซ่าฯ”ร่วมปลูกข้าวในกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ” 

“บุปผาวดี โอวรารินท์” ปธ.จนท.บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตพร้อมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกข้าวในกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11”

คปภ. ประสานบริษัทประกันภัยจ่ายเงินเยียวยา“ทีมหมูป่าอะคาเดมี”แล้ว

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาคปภ. ประสานบริษัทประกันภัยจ่ายเงินเยียวยา“ทีมหมูป่าอะคาเดมี”แล้ว แนะปชช.ทำประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยง

“ทิพยประกันภัย” ดูแลผู้ประสบเหตุขี่เจ็ทสกี  

“สานิตย์ บุญจันทร์ – ปฐมพล จันทน์สนะ” 2 ผู้บริหาร “ทิพยประกันภัย” ดูแลผู้ประสบเหตุขี่เจ็ทสกีในกิจกรรม “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้”