คปภ. เขต “ท่าพระ-บางนา” ผ่าน ISO 9001:2015 บริการออกใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” ไร้ข้อบกพร่อง

คปภ. เขต “ท่าพระ-บางนา” ผ่าน ISO 9001:2015 บริการออกใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” ไร้ข้อบกพร่อง