เลขาธิการ คปภ. ร่วมศิษย์เก่า วปส. รุ่น1-9 ส่งมอบห้องความดันลบโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

เลขาธิการ คปภ. ร่วมศิษย์เก่า วปส. รุ่น1-9 ส่งมอบห้องความดันลบโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ