คปภ.ย้ำชัด..! คำสั่งนายทะเบียน 38/2564 เป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมาย พร้อมสู้ ดูแลประโยชน์ผู้เอาประกันและประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม

คปภ.ย้ำชัด..! คำสั่งนายทะเบียน 38/2564 เป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมาย พร้อมสู้ ดูแลประโยชน์ผู้เอาประกันและประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ปี 2565 – 2567 ตอกย้ำพันธกิจ ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ปี 2565 – 2567 ตอกย้ำพันธกิจ ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีมติเอกฉันท์ ยื่นอุทธรณ์บอร์ด คปภ. พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักประกันภัยสากล

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีมติเอกฉันท์ ยื่นอุทธรณ์บอร์ด คปภ. พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักประกันภัยสากล