เอไอเอ เดินหน้าเติบโตอย่างยอดเยี่ยมในครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 จากการเติบโตของทุกส่วนงานที่รายงาน กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เอไอเอ เดินหน้าเติบโตอย่างยอดเยี่ยมในครึ่งปีแรกของปี 2566 มูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 จากการเติบโตของทุกส่วนงานที่รายงาน
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

วิริยะประกันภัย จับมือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม

วิริยะประกันภัย จับมือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันวินาศภัยให้กับพี่น้องมุสลิม

ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัยเห็นด้วยกับการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงาน คปภ. พร้อมแนะนำเพิ่มเติม 3 มาตรการ เสริมเขี้ยวเล็บ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านประกันภัย

ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัยเห็นด้วยกับการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงาน คปภ. พร้อมแนะนำเพิ่มเติม 3 มาตรการ เสริมเขี้ยวเล็บ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านประกันภัย

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 32 เยือนชุมชนวิถีไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณ แบ่งปันความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 32 เยือนชุมชนวิถีไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณ แบ่งปันความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ยกทัพที่สุดของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ร่วมงานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 17

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ยกทัพที่สุดของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตร่วมงานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 17