กองทุนประกันวินาศภัย ลงพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทกองทุนฯแก่ประชาชนพร้อมสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือชาวสุรินทร์

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ทางกองทุนฯได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายแม่หญิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย การคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรี ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแม่หญิง รวม 120 คน โดยผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการประกันวินาศภัย รวมถึงบทบาทหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นับเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน