อายุ 50 ปี อยากซื้อ “ยูนิตลิงค์-ประกันควบการลงทุน”  ต้องรู้อะไรบ้าง ?  

หลายคนบอกว่า คนที่สนใจซื้อ “ยูนิตลิงค์-ประกันควบการลงทุน” เหมาะกับคนวัยอายุน้อยๆ เพราะจะได้รับผลตอนแทนในอนาคตที่คุ้มค่ากว่าคนที่อยู่ในวัยใกล้หยุดทำงานแล้ว  สวนทางกับพฤติกรรมคนทำงานยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ยังให้ความสนใจเรื่องการลงทุนน้อย โดยเฉพาะ การลงทุนเพื่อการออมในการประกันชีวิตและสุขภาพ 

ด้วยอายุปาเข้าไปใกล้ 50 ปีแล้วแต่ยังไม่หมดไฟ อยากทดลองลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อชีวิตจะได้อินเทรนด์  มีสีสันและคึกคักในตลาดทุน  ทั้งแบบว่า มีรายได้เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตได้ด้วย ทั้งการให้ความคุ้มครองชีวิตได้ มีความเสี่ยงในระดับที่รับได้  สำคัญที่สุดได้สัมผัสบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นบ้าง กองทุนรวมบ้างอะไรบ้าง   ชีวิตจะได้มีสีสันไม่หงอยเหงาเฝ้าแต่นับวันถอยหลังสู่วัยเกษียณ    

เรามาเริ่มเข้าสู่โหมดทำความรู้จักและเข้าใจผลิตภัณฑ์ “ยูนิตลิงค์-ประกันควบการลงทุน” กันก่อนเลยดีกว่า จาก คุณทอมมี่-แอ๊คชัวรี่ : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้สนใจอยากลงทุนจริงๆ นั้น ต้องรู้อะไรบ้าง เข้าใจอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน ฯลฯ  

รู้จัก ยูนิตลิงค์ (Unit Linked)  

ยูนิตลิงค์   เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป

ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรืออย่างน้อย 20 – 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า  10 – 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คนที่เรารัก

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนั้น ยูนิตลิงค์ ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทยและยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยความเข้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงนักและยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนิตลิงค์  ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์  ที่ถูกออกแบบเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน เมื่อเป็นเช่นนี้  ผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์ของยูนิตลิงค์   อย่างแท้จริง และ ยังเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ๆ ในวันข้างหน้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย

โดยเฉพาะ ช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า มีข้อร้องเรียนไปหน่วยงานกำกับ เช่น  สำนักงานคปภ.และ กลต. จากผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ แต่เมื่อมาวิเคราะห์กันที่สาเหตุแล้วไม่ใช่เพราะว่า ยูนิตลิงค์ เป็นแบบประกันที่แย่ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมา นั่นเป็นเพราะ ผู้บริโภคไม่ได้เข้าใจจริงๆ ว่า ยูนิตลิงค์ คืออะไร และควรคาดหวังอะไรกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้

แม้แต่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่า ความเข้าใจของผู้บริโภคยังคงคลาดเคลื่อนจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของยูนิตลิงค์ โดยเฉพาะ คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่า การซื้อยูนิตลิงค์ เพื่อลงทุน หรือ เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน)

ยูนิตลิงค์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประกันควบการลงทุน เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional Product) มุ่งเน้นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

1) ความยืดหยุ่นในการนำเบี้ยประกันไปลงทุน โดยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต และ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการนำเบี้ยประกันที่ได้รับ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ส่วนใหญ่จะไปลงทุนในกองทุนซึ่งมีระดับความเสี่ยง และความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่หลากหลายกว่า แบบประกันรูปแบบอื่นๆ

2) ความยืดหยุ่นในด้านความคุ้มครอง สะสมทรัพย์ และ การเข้าถึงเงินของผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดทุนประกัน ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกัน ถอนเงินบางส่วน หรือหยุดจ่ายเบี้ยบางช่วงเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ตามแต่ละช่วงจังหวะเวลาของชีวิต ที่อาจมีความไม่แน่นอนและต่างจากที่วางแผนทางการเงินไว้ในตอนต้น  ซึ่งความยืดหยุ่นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แบบประกันอื่นๆ ทำได้ยาก

3) ความโปร่งใสในกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเบี้ยประกัน มูลค่ากรมธรรม์ และ ผลประโยชน์ ณ ช่วงต่าง ๆ เพื่อที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อสถานะทางการเงิน หรือความคุ้มครองได้ง่ายดายและเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงรับรู้ว่าเงินที่ตนจ่ายนั้นถูกนำไปใช้จ่าย และส่งผลต่อผลประโยชน์ของตนอย่างไร

และทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมานี้ เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของกรมธรรม์ประเภทนี้ ที่ประกันชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional Product) ทำไม่ได้ 

ส่วน ยูนิตลิงค์   กับ กองทุนรวม แตกต่างกันอย่างไร ติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้ากันค่ะ.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน