ผู้บริหารตัวแทนเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เข้าร่วมโครงการ FWD  Elite Signature at INSEAD ฝรั่งเศส  

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป นำโดย มร.บินายัค ดัตตา (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจำหน่าย เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการตลาดเกิดใหม่ นำทีมผู้อำนวยการและผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต ที่ได้รับการคัดเลือก 5 ท่าน  จากเอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ที่มีศักยภาพที่โดดเด่นมากที่สุด ได้แก่ คุณนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตัวแทน, คุณเชษฐชัย อรุณสุขรุจี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มตัวแทน, คุณพชเรศร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต,  คุณสิริมา สำราญฤทธิ์ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต และ คุณพงศ์พันธุ์ มีภูมิรู้ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เข้าร่วมโครงการ FWD Elite Signature at INSEAD แพลตฟอร์มการพัฒนาและสร้างผู้บริหารตัวแทนรุ่นใหม่ของธุรกิจประกันชีวิตในการเรียนรู้ระดับนานาชาติ กับสถาบันระดับโลก ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแต่ละท่านจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากทั้งในระดับประเทศและกรุ๊ป ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหารการขายและเปลี่ยนแปลงวิธีในการเสนอขายประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในยุคดิจิตอล ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างและยกระดับทีมขายให้เป็นทีมขายมืออาชีพที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดีที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตบรรลุเป้าหมายตามต้องการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน