39 ปี สหประกันชีวิต มอบทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ตร.กองปราบ

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการและคณะ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด โดยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในกองปราบปราม ก่อนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และให้โอวาท พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้แก่ พันตำรวจเอก วรายุทธ สุขวัฒน์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด มี พันตำรวจเอก สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บังคับการปราบปราม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปราศจากศัตรู กองปราบปราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ รวมสมาชิกของสหกรณ์ยื่นขอรับทุนตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดทั้งสิ้น 149 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,500 บาท  โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนเรียนดี จำนวน 116 ราย และทุนส่งเสริมการศึกษา 33 ราย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com