3 นักขาย โตเกียวมารีนไลฟ์ รับรางวัล ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ปี 63 ของ คปภ. จาก รมว.คลัง

 

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  สำนักงาน คปภ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 (PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARD 2020) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติและส่งกำลังใจให้แก่ความมุ่งมันทุ่มเทของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

คุณยศพล ตียะวราวุธ

คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์

คุณศิริทิพย์ ณ อุบล

ในโอกาสนี้ เป็นที่น่ายินดี ตัวแทนจาก บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภท ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวนถึง 3 ท่าน จากจำนวน 20 รางวัล ของตัวแทนในอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 3 แสนคน นับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่  คุณยศพล ตียะวราวุธ คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์  และคุณศิริทิพย์ ณ อุบล  และมีคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน

 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม  เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน