4 องค์กรใหญ่ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน

นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวพรเพ็ญ บุตรอดิศัย Division Director HR Business Partner & Organizational Development  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มาหชน) และนายสาธิต ลิปตะสิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำและป่า ในกิจกรรม  Bhappy ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน  เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการปั้น Seed Bombs ซึ่งเป็นการนำก้อนดินเหนียว ปุ๋ยหมัก และเมล็ดพันธุ์พืช มาปั้นเป็นก้อนเพื่อนำไปโยนในพื้นที่ป่า เพื่ออนุรักษ์ดิน และแหล่งน้ำ ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจนสัตว์ป่าให้ดำรงชีวิตตามธรรมชาติ

ในโอกาสนี้  ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และอาหารวัวแดง รวมเป็นเงินจำนวน 330,000 บาท พร้อมกับร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ผืนป่าอีกด้วย

สำหรับโครงการ “Bhappy” เป็นโครงการที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ได้ริเริ่มร่วมกันจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ล่าสุด บมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วย  ซึ่งโครงการ Bhappy ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 11 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน