“สาระ ล่ำซำ” ชวนคนประกันรวมพลังบริจาคโลหิต 2 ล้านซีซี

วันประกันชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 25 กค.นี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการโลหิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศจะขอเบิกโลหิตจากสภากาชาดไทยเฉลี่ย 4,000 ยูนิตต่อวัน โดยสภากาชาดไทยมีศักยภาพในการจัดหาโลหิตอยู่ประมาณ 2,000 ยูนิตต่อวัน ในขณะที่ได้รับการบริจาคเฉลี่ย 1,500 – 1,700 ยูนิตต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลง ทางสภากาชาดไทยจึงจำเป็นต้องเร่งจัดหาโลหิต เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมบริจาคโลหิตอยู่เป็นระยะๆ

นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทยและประธานจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560 กล่าวว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ธุรกิจประกันชีวิต โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้ร่วมรณรงค์รวมพลังทำความดี ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 7 (เริ่มรับบริจาคโลหิตครั้งแรก ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2554) ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 24,000 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตที่เคยได้รับกว่า 10 ล้านซีซี

สำหรับการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560 นี้ ในส่วนกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2560 โดยวางเป้าหมายจากโครงการไว้ที่ 2 ล้านซีซี ซึ่งภาคธุรกิจประกันชีวิตภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน