ไร้กังวลเกิดอุบัติเหตุ…พ.ร.บ.จ่ายชัวร์!!!

 Picture1

 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเรานั้นมีอยู่มากมาย  เช่นเดียวกันกับกรณีที่มีรถพุ่งเข้าชนบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ขับรถจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ

ซึ่ง ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลของประกันภัยจากกรณีที่เกิดขึ้น ผ่านเว็บไซต์ INNWHY.COM ว่า อันดับแรกเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ มีการประกันภัยอยู่ 2 ประเภท  โดยประเภทแรกเรียกว่า ประกันภัยภาคบังคับ หรือ ประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตามกฎหมายแล้วรถทุกคันต้องทำประกันภัย ฉะนั้นในเบื้องต้นรถทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยจะต้องมีประกันภัยจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

 

559000007534902

 

โดยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร บุคคลภายนอกรถ หรือเป็นผู้ขับขี่ ซึ่งพ.ร.บ.นี้ จะแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 2 ข้อคือ 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และ2. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายกำหนดความคุ้มครองสูงสุดตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท ส่วนในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุลพลภาพ กำหนดเป็นเงินชดเชยไว้ที่ 300,000 บาทต่อกรณี

 

ส่วนกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ผู้ขับขี่อาจจะมีปัญหาทางด้านของสุขภาพ ในกรณีนี้การคุ้มครองบุคคลภายนอกยังมีอยู่ ส่วนตัวผู้ขับขี่เองต้องดูว่าการรักษาพยาบาลที่ได้มานั้นมาจากสาเหตุอะไร  หากมาจากสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถจะได้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย คือ ค่ารักษาพยายามตามความเป็นจริง หากในกรณีที่เป็นผู้ขับขี่กระทำความผิด จะมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะอยู่ที่ 30,000 บาทเท่านั้น

 

กรณีการรักษาพยาบาลจะได้รับการคุ้มครองแม้ว่าต้นสาเหตุจะเกิดจากปัญหาสุขภาพก็ตาม เพราะในการรักษาพยาบาลนั้นจะสามารถระบุและแยกได้อย่างชัดเจน เช่น กรณีเกิดบาดแผล หัวโขลก ซึ่งน่าจะเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น เพราะกฎหมายต้องการที่จะให้ความคุ้มครองกับทุกคน โดยที่ไม่ต้องแยกว่าใครเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ประมาท เพื่อรับการคุ้มครองและดูแลในชีวิตในทันที ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายโดยเบื้องต้น ที่ให้โดยทันทีที่ไม่ต้องพิสูจน์ความผิด”

 


ดร.สมพร กล่าวถึง กรณีบุคคลภายนอกรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุว่า  จะได้รับค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 80,000 บาท แต่สำหรับกรณีที่เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรจะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินชดเชย 300,000 บาทและหากอุบัติเหตุที่มีคนได้รับบาดเจ็บ แต่เงินชดเชยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นไม่เพียงพอ สามารถเรียกส่วนเกินได้จากในประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2  หรือชั้น 3 ได้ แต่โดยเบื้องต้นแล้วจะต้องเคลียร์ที่พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้จบ ซึ่งโดยส่วนนี้แล้วพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ ประประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2  หรือชั้น 3 จะเป็นบริษัทเดียวกัน

 

เบื้องต้นเป็นที่ทราบกันดีกว่า การทำประกันภัยรถยนต์ จะมีการประกันภัยอยู่ 2 ประเภทหลักๆ โดนประเภทแรกเรียกว่าประกันภัยภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันในนาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึงหากเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองค่ารักษาพยายามตามจำนวนจ่ายจริงแต่ไม่เกิด 80,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 300,000 บาทต่อกรณี

 

ส่วนการทำประกันภัยประเภทที่ 2 คือ  ก ประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งในแต่ละบริษัทประกันภายนั้นจะมีการกำหนดความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะเป็นต่อครั้งต่อกรณีที่ 500,000 บาท หรือว่าจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด
ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุ้มครองการเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคนภายนอก

 

ประกันภัยชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองการเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคนภายนอก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประกันภัยชั้น 3 แต่จะขยายความคุ้มครองให้กับกรณีที่รถถูกโจรกรรมหรือไฟไหมทั้งคัน
ประกันภัยชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิตร่างกายของคนภายนอกส่วนตัวผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 นั้นส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครอง รวมทั้งผู้โดยสารด้วย แต่สามารถที่จะซื้อเพิ่มให้คุ้มครองผู้โดยสารได้

 

1470490764895
ทั้งนี้ ในส่วนของ บมจ.ทิพยประกันภัย ได้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจรให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้บริการทั้ง  ประกันภัยชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 1 และ 2 พลัส 3 พลัส เป็นต้น และในเร็วๆ นี้ บมจ.ทิพยประกันภัยเตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยเฉพาะกลุ่มบุคคล เช่น กรมธรรม์สำหรับสุภาพสตรี (TIP Lady) ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มสุภาพสตรี เพื่อเสริมและเป็นช่องทางช่วยการดูแลรักษารถหรือการดูแลรถในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้กับสุภาพสตรี เช่น รถดับกลางทาง เป็นต้น

 

chodchoei_sure

 

นอกจากนี้ยังมีกรมธรรม์ TIP ชดเชยชัวร์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ลักษณะประกันภัยอุบัติเหตุพ่วงกับการชดเชยโรคไข้เลือด ไข้หวัดใหญ่ ไส้ติ่งอักเสบและสามารถชดเชยในกรณีที่เป็นรายวันได้ด้วยวันละ 500 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน