“ค่าพยาบาล-กฎระเบียบ” โจทย์ท้าทายบริษัทประกันเกาหลี! หลังเผชิญปัญหา “ผู้สูงอายุ” เพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลของมูดี้ส์  คนสูงอายุในเกาหลีใต้จะเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทประกันในปีที่จะมาถึง   โดยคาดว่าผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีจะมีสัดส่วน 32% ของประชากรในเกาหลีใต้ ภายในปี 2583  เทียบกับที่มีสัดส่วน  16% ในปี 2563

อัตราการพึ่งพิงในวัยสูงอายุ (Old-Age. Dependency Ratio) จะขยับจาก 22.1% ในปี 2020 เป็น 57.2% ภายในปี 2565   ดังนั้นจึงคาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประชากรวัยทำงานเป็นหลักเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จะลดลง

 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเหล่านี้ บริษัทประกันจะต้องพัฒนาความคุ้มครองของประกัน ต่อความเสี่ยงที่มีอายุยืนยาวและการเจ็บป่วย

จากนี้ไปสัญญาประกันภัยจะต้องครอบคลุมการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และ ความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นความท้าทายสำหรับบริษัท ประกันภัยเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และมีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบมากขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน