เอไอเอ ประเทศไทย ร่วม 14 องค์กรจัดการ “ขยะล่องหน”  สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลให้ชุมชนรัชดา

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และงานบริการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Care the Whale : Climate Action Collaboration @Ratchada District ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในการเริ่มต้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในย่านรัชดาภิเษก นำร่องโดย 14 องค์กรบนถนนรัชดาภิเษก โดยเอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะเจ้าของอาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ (AIA Capital Center) ตั้งอยู่บนบ้านเลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและปฏิรูปกระบวนการจัดการขยะด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” เพื่อให้ชุมชนรัชดาเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลและเชื่อมต่อการแปรรูปของเหลือใช้ให้ไปสู่ของใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งนี้ เอไอเอ ตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลโดยตรงแก่สุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกค้า พนักงาน และชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เอไอเอจะร่วมลงมือสร้างความแตกต่าง และสร้างผลลัพธ์ที่ดีภายในประเทศที่เอไอเอดำเนินธุรกิจอยู่ ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน