เอไอเอ รับรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น’ อันดับ 2 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต รับรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น’ อันดับที่ 2 ประจำปี 2562 จาก  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดขึ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย จำนวน 6 ท่าน ยังได้รับรางวัล ‘ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น’ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย คุณหิรัญา  ชูวิเชียร หน่วยทองล้านนา 8 คุณจุฑารัตน์  แสนคำ หน่วยเดอะรวยกรุ้ป 4 คุณสุรเชษฐ์  ชลตระกูล หน่วยซิกเนเจอร์ คุณกฤตินี พรมตาไก้ หน่วยสกุลเพชร 45 คุณคริษฐ์  พาณิชย์ หน่วยคุณเพชร 149 และคุณมาริณี  พิมเสน หน่วยเพชรเหรียญทอง 453 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ที่อยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดั่งคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน