เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี​ 2019​ หมวดประกันชีวิต จากลงทุนแมน

 

เอไอเอ ประเทศไทยรับมอบโล่ห์รางวัลแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 (Most Valuable Brands of the Year 2019) ในหมวดประกันชีวิต (Life InsuranceBrand) จากลงทุนแมน สื่อด้านธุรกิจ การเงิน และการตลาดที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศโดยรางวัลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้มูลค่าตลาด ตัวชี้วัดด้านการเงินปัจจัยสัมประสิทธิ์การแข่งขัน ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์ อีกทั้งลงทุนแมนได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงความเข็มแข็งของแบรนด์ ประวัติความเป็นมา กลยุทธ์วิธีการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทในอนาคต ดังนั้น รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ “เอไอเอ” ในประเทศไทยรวมถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier,Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน