เอไอเอ เปิดตัว ‘เอไอเอ ซีไอ แคร์’ และ ‘เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ’ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

อัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า  ในปัจจุบัน คนไทยมีประกันชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงแค่ 39% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจยังมีความคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่รายล้อมรอบ ๆ ตัว รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มสูงขึ้น  เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ จึงเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย 

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า  ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมืองที่ขยายตัว บวกกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอลล์  อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงโรคร้ายแรง นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางการแพทย์ยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงปัญหาทางด้านการเงินที่อาจจะตามมาของผู้ป่วยและครอบครัว

ซึ่ง เอไอเอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมุ่งผลักดันให้คนไทยวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความจำเป็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น   จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวใหม่เอไอเอ ซีไอ แคร์ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่จะสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต โดยคุ้มครองโรคร้ายแรงมากถึง 6 กลุ่ม รวมกว่า 62 โรคร้ายแรง แบ่งเป็นครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ทั้งหมด 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค ประกอบด้วย

  • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
  • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
  • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
  • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
  • กลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์

ทั้งนี้เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ทันที 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน และเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน รวมผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองผู้เอาประกันอายุ 1 เดือนถึงอายุ 80 ปี 

นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้เปิดตัว เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (AIA CI Top Up) ซึ่งเป็นบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (AIA CI Plus) ที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง คลอบคลุม 5 กลุ่ม รวม 18 โรค โดยจำนวนเงินเอาประกันจะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

โดยสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงทั้งหมด 44 โรค โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเข้ามาเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งในระดับต้นถึงระดับปานกลาง เพื่อปิดช่องว่าง ให้กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส และคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา สร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน