เอไอเอ ประเทศไทยร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

พร้อมมอบประสบการณ์ด้วยตัวแทนคุณภาพและผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์

 

นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย  กล่าวว่า  เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับมอบโล่รับความเห็นชอบจากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน โดย เอไอเอ ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ซึ่งถือเป็นโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือนักลงทุนทุกระดับอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

(1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า ซึ่งเอไอเอมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและระบบ uNeedLink ที่ทำให้เรารับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้าน เพื่อช่วยให้เอไอเอสามารถวางแผนและเลือกแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

(2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) โดยการนำข้อมูลด้านการรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า มาพิจารณาและออกแบบจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า

(3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม บริษัทได้คัดเลือกกองทุนจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย อาทิ หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด, หลักทรัพย์ กรุงศรี, หลักทรัพย์ ภัทร, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ทุกรายได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

(4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดภายใต้ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ รายไตรมาสให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

(5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า  ซึ่งลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จะได้รับรายงานประจำปี เพื่อดูข้อมูลกรมธรรม์พร้อมสรุปข้อมูลมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกัน เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ได้ทางเว็บไซต์ aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน สามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน