เอไอเอ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีสานผ่านโครงการ “เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

 

          เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้ามอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน โดยล่าสุดสถานการณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ รวมไปถึงความปลอดภัย และความเดือดร้อนทางการเงินแก่ประชาชน ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของคนไทย เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ เอไอเอรวมน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วมเพื่อมุ่งช่วยเหลือให้ลูกค้าเอไอเอได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ พร้อมได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม โดยรายละเอียดดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560
  2. บริษัทจะยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพและดอกเบี้ย หากผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันเพื่อขอต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) หรือชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการชำระเบี้ยประกันอัตโนมัติ (Auto Policy Loanเต็มจำนวนภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560
  3. กรณีเล่มกรมธรรม์สูญหาย บริษัทจะออกเล่มใหม่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายและขอใบแทนกรมธรรม์” พร้อมระบุรายละเอียดการสูญหาย เช่น กรมธรรม์ถูกน้ำท่วมเสียหายหรือชำรุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแนบบันทึกประจำวันเอกสารสูญหายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอีสานทุกท่าน และเราพร้อมยืนเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน