เอไอเอ รับประกาศนียบัตรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย

เอไอเอ ประเทศไทย รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย (CAC – Collective Action Coalition Against Corruption) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมี นายลู บูน เท็ค (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และนายสุภิรัช โพธิ์ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 และเอไอเอ ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทยอีกด้วย
การได้รับการรับรองประกาศนียบัตรดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของ
เอไอเอ ประเทศไทยนั้น ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของเอไอเอทุกคนยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด สอดคล้องตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เมื่อเร็วๆ นี้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน