เป็นไหม ? ลืมบทสนทนา ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

ทำอะไรซ้ำ ๆ หลายครั้งและมีอารมณ์แปรปรวน

ใครๆ ก็กลัวโรค “อัลไซเมอร์”  มาเยือนไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงวัยอายุเท่าไหร่ก็ตาม

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ความรู้ว่า โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด  เกิดจากการฝ่อตัวของสมองแล้วไปกระทบต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิด ความทรงจำ การใช้ภาษา  และ “ความทรงจำ” อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจาก “โรคสมองเสื่อม” เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดได้จาก ภาวะซึมเศร้า เครียด ผลข้างเคียงจากยา หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

อาการในระยะเริ่มต้น

เริ่มจากการหลงลืมที่ไม่รุนแรง เช่น ลืมบทสนทนา  ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำอะไรซ้ำ ๆ หลายครั้ง อารมณ์แปรปรวน ซึ่งแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้

อาการในระยะกลาง

มีปัญหาด้านความทรงจำ เช่น จำชื่อคนรู้จักไม่ได้ ทำกิจวัตรประจำวันที่มีหลายขั้นตอนได้ยากขึ้น

อาการในระยะสุดท้าย

เป็นระยะที่อาการของโรครุนแรงมากขึ้น เช่น ประสาทหลอน อาละวาด เรียกร้องความสนใจ ชัก

นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษาในปัจจุบันมีเพียงการใช้ยาและการดูแลที่จะช่วยบรรเทาอาการด้านความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยได้เพียงชั่วคราว หรืออาจช่วยให้พัฒนาการของโรคช้าลงได้ในบางราย

การดูแลรักษา

1.วางแผนดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ มีการพูดคุยสอบถามถึงสิ่งที่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลอาจต้องการความช่วยเหลือ

2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย มีการปรับสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต

3.ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ อาจให้ผู้ป่วยเดินทุกๆ วัน เพื่อปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น สำหรับผู้มีปัญหาด้านการเดิน อาจขี่จักรยานอยู่กับที่หรือออกกำลังกายโดยนั่งบนเก้าอี้แทนได้

4.การรับประทานอาหาร ควรเสริมด้วยน้ำปั่นจากผลไม้ผสมนมหรือโยเกิร์ต มีแคลอรีสูง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

5.การใช้ยารักษา แพทย์จะสั่งจ่ายยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางชนิดและชะลอการพัฒนาของโรค

6.การบำบัดทางจิต โดยนักจิตวิทยา เช่น กระตุ้นสมองช่วยปรับปรุงความสามารถด้านความทรงจำ ทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

วิธีชะลออาการเริ่มต้นของโรค

เลิกสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารมีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ใน 5 วันต่อสัปดาห์ ควบคุมระดับความดันโลหิตและฝึกการทำงานของสมอง เช่น อ่านหนังสือ เล่นดนตรี เล่นกีฬา เป็นต้น

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน