กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแอป “MyAXA Life” เอาใจลูกค้า ให้บริการ ทุกที่ทุกเวลา

 

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ปล่อยแอปพลิเคชั่น “MyAXA Life” เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าเช็คสิทธิประโยชน์     และเคลมสินไหมออนไลน์ อีกทั้ง เผยยอดเบี้ยประกันรับครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แตะ 6.2 พันล้านบาท

มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของมือถือ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ทุกที่ทุกเวลา บริษัทฯ มีโครงการด้านดิจิทัลมากมาย เช่น “MyAXA Life” เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “จากลูกค้า มาเป็นคู่คิด” หรือ From Payer to Partner ซึ่งหมายถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกดิจิทัลได้มากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครอง สุขภาพ รวมถึงด้านการลงทุนให้เหมาะกับลูกค้าในทุกช่วงชีวิต

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวระบบออร่า (AURA) เป็นระบบรับประกันภัยอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มความชัดเจนและความโปร่งใสต่อผู้เอาประกันภัย โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรับมือได้ ระบบออร่า (AURA) มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย สนับสนุนความเป็นมืออาชีพ เพิ่มรายได้ และช่วยให้บริษัทเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ได้มีการทดลองใช้ใบรับเงินชั่วคราวอิเล็คทรอนิค (eCBR) ซึ่งลูกค้าจะได้รับ sms ทันทีที่มีการชำระเงิน เพื่อตรวจเช็ครายการ และเพิ่มความมั่นใจเมื่อมีการชำระเงิน อีกทั้งช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง รักษาสิ่งแวดล้อมโดยงดจากการพิมพ์เอกสาร และลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งให้กับลูกค้า

 มร.ฟรานซ์ ลาทุยรีค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เปิดเผยผลงานด้านการลงทุน มียอดการลงทุนรวมที่ 215.1 พันล้านบาท และยังคงเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 6 พันธบัตรร้อยละ 85 กองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 3 ตราสารการเงินระยะสั้นร้อยละ 1 และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 4 ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับสอดคล้องกับการประมาณการของบริษัทฯ แม้ในสถานการณ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำ และเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย

 ด้านคุณปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย กล่าวว่าปัจจุบัน เรามีฝ่ายขายผ่านธนาคารและตัวแทนที่ดูแลและให้บริการลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 13,000 คน ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ยังคงขายผ่านช่องทางหลักได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร ช่องทางธุรกิจองค์กร และช่องทางออนไลน์ (หรืออีบิซิเนส) โดยในปี 2560 นี้ เรายังคงใช้กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ให้การฝึกอบรมและมีแผนการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ผ่านเครื่องมือทางดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพการขายและนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ล่าสุดทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดสถาบันฝึกอบรมฯ เพิ่มอีก 2  แห่ง ที่จ.ชลบุรี และจ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ที่สนับสนุนฝ่ายขาย ให้คำนึงถึงการมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง และเข้าใจเข้าใกล้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นใน 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 3,244.2 ล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 2,821.2 ล้านบาท ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 132.9 ล้านบาท และอีบิซิเนสที่ 4.1 ล้านบาท

ปัจจุบัน กรุงไทย-แอกซ่า มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย หรือ กรุงไทย-แอกซ่า อะคาเดมี่ ทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ ด้วยจำนวนผู้ฝึกสอนมากกว่า 115 ท่าน ที่พร้อมจะถ่ายทอดหลักสูตรอย่างมืออาชีพและสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวแทนและฝ่ายขายทุกช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร นอกจากการสร้างทักษะและความชำนาญที่จำเป็นแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการสนับสนุนผ่านระบบดิจิทัล อาทิ  ไอโปร (iPro) ไอโซเชียล (iSocial)และ ไอคอนเน็ค (iConnect) ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ จะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์คลอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด แบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ และผลิตภัณฑ์สุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรง

คุณภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ตลอดทุกช่วงชีวิตของการเป็นลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การซื้อแบบประกันหรือต่ออายุกรมธรรม์ การเรียกร้องสินไหมทดแทน หรือการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ และในโอกาสพิเศษที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบรอบ 20 ปี เรามีกิจกรรมมากมายเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยเป็นการรวมตัวของศิลปินชั้นนำของเมืองไทย วงบอดี้แสลม และรูม39  กิจกรรมจับฉลากลูกค้าผู้โชคดีเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมเพื่อสังคม ตามรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการประกวดภาพถ่าย และอื่นๆอีกมากมาย

แอปพลิเคชั่น “MyAXA Life” คือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ที่สามารถให้บริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กรุงไทย-แอกซ่าอย่างครบครัน  โดยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าของเราสามารถค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ได้ทุกที่ทุกเวลา รับการแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดการจ่ายเบี้ย  และเพิ่มทางเลือกในการชำระเบี้ยประกันหลากหลายรูปแบบ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และธนาคารออนไลน์ ลูกค้าของกรุงไทย – แอกซ่า จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การเรียกร้องสินไหมทางออนไลน์ การตรวจสอบสถานะการเรียกร้องค่าสินไหม ตลอดจนการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี หนังสือแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกัน และบริการอื่นๆอีกมากมาย

 

มร.เดวิด โครูนิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่น ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น (CSR initiative of the year) และด้านผลงานดิจิทัลดีเด่น (Digital Insurance Initiative of the Year) จาก Asian Banking & Finance Insurance Asia Awards 2017 โดยทั้ง 2 รางวัล เป็นรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ จากการคัดเลือกของกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตทั่วทวีปเอเชีย ทั้งนี้ในฐานะผู้รับประกันภัยและนักลงทุนระยะยาว ความรับผิดชอบขององค์กรและความยั่งยืนเป็นพื้นฐานสำคัญของรายได้และผลกำไรของธุรกิจ และเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้แข็งแรง ทั้งด้านพัฒนาบุคลากรและสังคม เพื่อประโยชน์องค์รวมของประเทศไทย

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะยังคงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับและเพิ่มประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ สนับสนุนการมีส่วนร่วม และจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร วันนี้ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา และมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน