อลิอันซ์ อยุธยา รับใบรับรองให้เป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

อลิอันซ์ อยุธยา โดย ไบรอัน สมิธ(ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล อิศรา ชูวิศิษฐ์(ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’ Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ในปีต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับ อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติอย่างละเอียด ชัดเจน รวมถึงมีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน