มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา ประจำปี2560

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 24 ประจำปี 2560 จำนวน 33 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 93 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษา 8,350,970 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวน 556 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,314,022 บาท

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน