มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา ประจำปี2560

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 24 ประจำปี 2560 จำนวน 33 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 93 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษา 8,350,970 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวน 556 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,314,022 บาท

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com