กรุงเทพประกันภัยมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรถตู้เพื่อใช้สำหรับรับร่างอาจารย์ใหญ่ ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน