กรุงเทพประกันชีวิต เผย ไตรมาส 3 ปี 60 กำไรรวมกว่า 1.8 พันล้านบาท

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยว่า ผลกำไรของ 9 เดือนแรกปี 2560 บริษัทมีกำไรที่ 1,897 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 1,229 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบจากการที่บริษัทต้องตั้งสำรองพิเศษ (LAT Reserve) จำนวน 1,685 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และการลดการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตามบริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ที่ระดับร้อยละ 244 สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 2 เท่า ซึ่งช่วยสะท้อนถึงระดับความมั่นคงของบริษัท

ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวม 9 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 33,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ แบ่งเป็นช่องทางธนาคารร้อยละ 67 และช่องทางตัวแทนร้อยละ 29 โดยเกิดขึ้นจากการที่บริษัทได้แนะนำแบบประกันใหม่เพิ่มตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละช่องทาง โดยในช่องทางธนาคาร บริษัทได้มีการเปิดตัวแบบประกันใหม่ 2 แบบประกัน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะเบี้ยประกันภัยรับปีแรกของ 9 เดือนแรก บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก จำนวน 9,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 31 สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 นี้ เบี้ยประกันภัยรับมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เป็นผลจากความนิยมแบบประกันที่ออกจำหน่ายในไตรมาสที่ 3

นายวิพล กล่าวอีกว่า “ในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวช่องทางการขายแบบประกันออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทได้มุ่งพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพตัวแทน และส่งเสริมการสร้างคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยบริษัทสามารถพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ ได้เปิดโครงการผู้ช่วยส่วนบุคคล โดยมอบ 3 บริการใหม่ผ่านช่องทางผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 027778989 บริการข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ภายในประเทศ การสำรองเข้าใช้บริการ Basic Concierge & Lifestyle assistance ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลสำรองเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน