4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน


4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายสาธิต ลิปตะสิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรรวมกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วยพิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลพระนเรศ-นารายณ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานร่วมถวายสักการะก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ เริ่มต้นจากการชมนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมป้อมปืนเสือหมอบ และชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง หลังจากนั้น ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสนุกสนาน พร้อมเข้าพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งทะเล

สำหรับโครงการ Bhappy ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 4 บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappy ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน