กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุกว่า 1.2 ลบ.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายคนอง รักษาสระน้อย (ขวาสุด)  ผู้จัดการสาขาอยุธยา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายณัฐพงษ์   เนาว์อยู่คุ้ม  และนางสาวจิตราภรณ์ เนาว์อยู่คุ้ม  ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนายบุญสร้าง เนาว์อยู่คุ้ม ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางวันทิพย์ พึ่งเพียร  (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอ่างทองร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com