กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุกว่า 1.2 ลบ.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายคนอง รักษาสระน้อย (ขวาสุด)  ผู้จัดการสาขาอยุธยา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายณัฐพงษ์   เนาว์อยู่คุ้ม  และนางสาวจิตราภรณ์ เนาว์อยู่คุ้ม  ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนายบุญสร้าง เนาว์อยู่คุ้ม ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางวันทิพย์ พึ่งเพียร  (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอ่างทองร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน