“ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่าง

ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561 ให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com