“ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่าง

ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561 ให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน