BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ผู้รับประโยชน์ภรรยาผู้เอาประกันเสียชีวิตจากขับขี่รถจักรยานยนต์ 420,000บาท

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประยูร แน่งน้อย (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาสระบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 420,000 บาท ให้แก่ นางสังเวียน โชติสังข์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายประวิทย์ โชติสังข์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางวาสนา คงคะสุวรรณ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน