กรุงเทพประกันภัยห่วงใยทุกความปลอดภัย จัดงาน BKI Safety Day 2019

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน BKI Safety Day 2019 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ หรือ Safety Health and Environment : SHE ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 และการลดขยะการลดใช้พลาสติกและวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการด้าน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนในวันดังกล่าวมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งพนักงานกรุงเทพประกันภัยและพนักงานของบริษัทผู้เช่าอาคารกรุงเทพประกันภัยและสาธิตวิธีการดับไฟอีกด้วยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและบุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในอาคาร ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน