“BKI – BKIL” เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า Hongsa Power สปป.ลาว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายยิ่งยศ แสงชัย รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด หรือ BKIL เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Hongsa Power Co, Ltd เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการงานสินไหมทดแทนยานยนต์ของกรุงเทพประกันภัย (ลาว) นอกจากนี้ ผู้บริหารฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ของบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถของ Hongsa Power โดยมีนายสุรชัย ประดิษฐ์ชัยสกุล Division Manager – Administration ของ Hongsa Power ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Hongsa Power Co, Ltd เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน