บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Best Customer Focus Award สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มุ่งเน้นความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2022 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งกรุงเทพประกันภัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกๆ ด้านที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด ทำให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน