BKI พาคู่ค้า”ตากลม ชมอาทิตย์ ติดทะเล”

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดกิจกรรม “ตากลม ชมอาทิตย์ ติดทะเล” เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวปวีณา จูชวน ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร พาคู่ค้ากว่า 80 คน จาก 33 องค์กร ไปร่วมเรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การจัดการขยะชุมชนในโครงการพระราชดำริ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการพร้อมพักกายสบายๆ ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน ปิดท้ายด้วยการชมอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ทั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และองค์กรคู่ค้าที่ให้ความไว้วางใจกับกรุงเทพประกันภัยเสมอมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน