BKI มอบสินไหมฯอุบัติเหตุรวม 1.24 ล้านบ.

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวธนวรรณ  คำเจริญ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 1st Smart) จำนวน 1,040,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Be1st Smart Rabbit Siriraj) จำนวน 200,000 บาท รวม 2 กรมธรรม์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายวัฒนพัฒน์ ศรีรัง (กลาง) นายเกษร บุญขันย์ (ที่ 2 จากขวา) และนางแสงมณี บุญขันย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรชาย บิดา และมารดา (ตามลำดับ) ของนางสาวปภาวรินทร์ บุญขันย์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางปารมี สุขตัว (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขโลตัสหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขโลตัสหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน