BKI Give โครงการดีๆ ของกรุงเทพประกันภัย

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุค 4.0” ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com