BKI Give โครงการดีๆ ของกรุงเทพประกันภัย

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุค 4.0” ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน