ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือกำหนดจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์

 

 

นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย นายอายุสม์ กฤษณามระ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง (ขวา) นายปานศักดิ์ พฤกษากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานกำกับดูแล (ที่ 2 จาก ซ้าย) และนายเวทิศ อัศวมังคละ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคล (ซ้าย) โดยการปรับปรุงจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันกับความคาดหวังของสังคมบนหลักการสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.หลักความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 2.หลักความเป็นธรรม และ 3.หลักการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรับผิดชอบ ซึ่งครั้งนี้ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมดำเนินการจัดทำและปรับปรุงจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยกระดับความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่มีความยุติธรรม ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องก่อนการตัดสินใจใช้บริการ

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน