กรุงเทพประกันชีวิต ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน 28 จังหวัด

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความห่วงใยแก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบภัยพายุโซนร้อนโพดุลทั่วประเทศ โดยออกมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้เอาประกันและประชาชนในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาในการชำระเบี้ยประกัน ยกเว้นดอกเบี้ย พร้อมด้วยการออกกรมธรรม์เล่มใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโพดุลหรือพายุโซนร้อนคาจิกินั้น ส่งผลให้หลายๆจังหวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และทรัพย์สินต่างๆทางกรุงเทพประกันชีวิตจึงมีการออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้เอาประกันและเป็นการแสดงความห่วงใยของกรุงเทพประกันชีวิตด้วย”

โดยมาตรการของกรุงเทพประกันชีวิตในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนโพดุลหรือพายุโซนร้อนคาจิกินั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีที่อยู่ ตามฐานข้อมูลในเขตพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ” ใน 28 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำปาง และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร และหนองบัวลำภู ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและตราด ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

–  สำหรับผู้เอาประกันภัยที่กรมธรรม์ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทางบริษัทขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย โดยสามารถชำระเบี้ยได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

–  อนุโลมการตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินอัตโนมัติ

อนุโลมค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่ เนื่องจากชำรุดหรือสูญหาย สามารถมาขอออกกรมธรรม์ใหม่ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ใช้เอกสารตามปกติ คือ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ,สำเนาบัตรประชาชน,ใบแจ้งความกรณีสูญหาย, ทำบันทึกขออนุโลมเพิ่มเติม หรือเขียนเพิ่มในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ เราพร้อมที่จะก้าวผ่านปัญหานี้ไปพร้อมๆ กัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-8888 หรือ www.bangkoklife.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน