กรุงเทพประกันชีวิต Q2 ปี 60 เบี้ยประกันรวมโต 7% กำไรสุทธิ 1,229 ลบ. ดันสินทรัพย์รวมแตะ 2.9 แสนล.

ในไตรมาสที่ 2/2559 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,874 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6  ทำให้บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรกครึ่งแรกของปี 2560 จำนวน 7,920 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมีการเติบโตของเบี้ยประกันรับรวมร้อยละ 7 สูงกว่าอัตราเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมที่เติบโตที่ร้อยละ 3 (ข้อมูลธุรกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560) โดยในไตรมาสนี้แบบประกันประเภทตลอดชีพได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งจากช่องทางธนาคารและช่องทางตัวแทนประกันชีวิต

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เผยว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 294,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ร้อยละ 4 โดยรายการสำคัญที่มีอัตราการเติบโตสูงคือ รายการสินทรัพย์ลงทุนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 259,361 ณ สิ้นปี 2559 เป็น 279,240 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,229 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 9,400 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการกลับการตั้งเงินสำรองพิเศษ (LAT Reserve) จำนวน 9,522 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่ 2,157 ล้านบาท  บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 ที่ระดับร้อยละ 253 โดยสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 140 อยู่มากกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

ในไตรมาส 2/2560 บริษัทได้แนะนำแบบประกันใหม่ ได้แก่ บีแอลเออุ่นใจโรคร้าย และสัญญาเพิ่มเติม ทุพพลภาพโพรเทค  แบบประกันใหม่ทั้ง 2 แบบเป็นของช่องทางตัวแทน บริษัทยังพัฒนาศักยภาพของช่องทางจำหน่ายต่างๆ ในช่องทางตัวแทน และร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร เปิดตัวโครงการ 3BLINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา นอกจากบริษัทได้แนะนำแบบประกันสุขภาพสุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือกด้วย

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน