กรุงเทพประกันชีวิตสุดปลื้มคว้ารางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี”

 กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพและการเงินของคนไทยล่าสุดคว้ารางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” (Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year) ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท

งานประกาศรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมและมอบรางวัล Emerging Asia Insurance Conclave & Awards ครั้งที่ 2 จัดโดยหอการค้าแห่งประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สถาบันการประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย หอการค้าอินเดีย-ไทย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศอินเดีย สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศอินเดียและบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทประกันในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Insurance in the Service of the Customer” โดยมีผู้แทนจากบริษัทประกัน บริษัทด้านไอที และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน มาร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางสร้างการเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเข้าใจมิติด้านจิตใจของมนุษย์

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี’ ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 ครั้งที่ 2 จากหอการแห่งประเทศอินเดียในครั้งนี้ เนื่องด้วยนโยบายของกรุงเทพประกันชีวิตที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและปกป้องคุณค่าชีวิตให้กับประชาชน ทุกกลุ่ม และด้วยเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย และวิวัฒนาการทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นมาก บริษัทจึงได้พัฒนาแผนคุ้มครองสุขภาพรวมถึงสัญญาเพิ่มเติมรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยผ่านช่องทางการขาย ที่หลากหลาย ซึ่งจะครอบคลุมทุกความต้องการในการรักษาพยาบาลและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบัน”

สำหรับรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 ครั้งที่ 2 มีการมอบรางวัลใน 12 สาขา โดยรางวัล Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year ที่กรุงเทพประชีวิตได้รับมีเกณฑ์การพิจารณาจากทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ การบริการและบริการเสริมต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งคุณภาพของประกันสุขภาพ ในด้านต่างๆ อาทิ ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดการการเคลมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จำนวนเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้ในการเคลมประกันต่ออัตราการจัดการการเคลมประกันเสร็จสิ้นต่อปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตยังมีจุดเด่นคือ ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง คุ้มครองรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุ้มครองการรักษาที่ทันสมัยและการแพทย์ทางเลือก มีโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่ครอบคลุมระบบการเคลมมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็วช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันมีความหลากหลาย และ กรุงเทพประกันชีวิต ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมีการบริการ BLA Every Care สายด่วนสุขภาพและผู้ช่วยส่วนตัว BLA Assistance Line รวมถึงบริการที่ให้ความครอบคลุมการดูแลผู้เอาประกันตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย และหลังการรักษา

“ทำให้เราเชื่อมั่นว่า แผนคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว โดยกรุงเทพประกันชีวิตจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป” ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน