ส.ประกันชีวิตฯ ร่วมสัมมนานำ Blockchain  ใช้บริหารจัดการภัยในธุรกิจประกันชีวิต

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference ในหัวข้อ “Blockchain & Digital Solutions for Climate Risks and Insurance Anywhere, Anytime, Everybody” จัดโดย Asia Insurance Review เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในการนำเทคโนโลยี  Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภัยจากสถานการณ์ต่างๆ  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงภัยของแต่ละบุคคล มีผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยเข้าร่วมสัมมนา ณ W Hotel  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน