ส.ประกันชีวิตฯ ร่วมสัมมนานำ Blockchain  ใช้บริหารจัดการภัยในธุรกิจประกันชีวิต

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference ในหัวข้อ “Blockchain & Digital Solutions for Climate Risks and Insurance Anywhere, Anytime, Everybody” จัดโดย Asia Insurance Review เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในการนำเทคโนโลยี  Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภัยจากสถานการณ์ต่างๆ  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงภัยของแต่ละบุคคล มีผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยเข้าร่วมสัมมนา ณ W Hotel  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com