ธ.กรุงเทพ ร่วมแสดงนวตกรรมเชื่อมเครือข่ายชำระเงินในอาเซียน ผ่านเทคโนโลยี Blockchain ในงานประชุมการเงินอาเซียน

เพิ่มเพื่อน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย)นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในธนาคารชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมธนาคารกลางและสถาบันการเงินภูมิภาคอาเซียน จัดแสดงนวัตกรรมระบบการ ชำระเงินที่มีการเชื่อมโยงในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 (5thASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting and Related Meeting) จังหวัด เชียงราย

โดยธนาคารได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมมิตินวัตกรรมทางการเงินและบริการชำระเงินระหว่างประเทศด้านการพัฒนาธุรกรรม Letter of Credit หรือ L/C ระหว่างอินโดนีเซียและไทย และภายในอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร R3 เพื่อพัฒนาบริการ L/C บริการทางการเงินที่สำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) หรือ Blockchain เข้ามาปรับใช้

ขณะเดียวกันธนาคารได้ลงนาม MOU การชำระเงินระหว่างประเทศด้วย BeWallet Interoperable QR Payment ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของธนาคารที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ และส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงให้ประชากรในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน