มติกนง.เอกฉันท์คงดบ.ที่1.5%ศก.โตดี

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ1ท่านลาประชุม สำหรับการตัดสินนโยบายครั้งนี้ กรรมการฯประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้วขยายตัวได้ต่อเนื่อง และดีกว่าที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้วเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้วขยายตัวดี โดยได้รับแรงส่งจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com