เอไอเอ มอบ 1 ล้านบ.จัดงาน Cancel Cancer Festival 2019

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยคุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ในการจัดงาน Cancel Cancer Festival 2019 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ตามแนวทางการประสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล นำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ซึ่งการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างจำเพาะขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ป่วยในการหายจากโรคมะเร็ง และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยความยั่งยืน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต่างก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการตระหนักถึงปัญหาโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตของคนไทย

งานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ ‘Cancel Cancer Festival 2019’ จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการระดมทุน ผ่านการนำพลังบวกมาใช้รับมือกับโรคมะเร็ง โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘Cancel Cancer Festival 2019’ ได้ฟรีที่ www.sicafund.com และสามารถร่วมบริจาคหรือสนับสนุนของที่ระลึกผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05999-0 ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน