ศูนย์วิจัยกสิกรฯชี้จีนยังมองไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเอเชียคาดทั้งปีเที่ยวไทย 10.9 ล้านคน

 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางและมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทย พบว่า ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 18.8) และ มัลดีฟส์ (ร้อยละ 14.5) ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  นอกจากนี้ ผลสำรวจ พบว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยร้อยละ 53.0 เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเอง หรือ กลุ่ม FIT มีสัดส่วนร้อยละ 47.0 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามากที่สุด คือ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง/ครีมบำรุงผิว รองลงมา คือ กลุ่มอาหารและผลไม้แปรรูป กลุ่มยารักษาโรค/สมุนไพรไทย เช่น น้ำมันหม่อง เป็นต้น กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย และกลุ่มสินค้าของที่ระลึก โดยยังนิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด อย่างไรก็ดี สัดส่วนการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องมือทางการเงินของจีนอย่าง Alipay และ WeChat Pay มีการใช้ใกล้เคียงกับเงินสด โดยนักท่องเที่ยวจีนมองว่าการที่ร้านค้าในประเทศไทยให้บริการการชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องมือทางการเงินของจีนมีผลต่อการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.8 เนื่องจากมองว่าช่วยอำนวยความสะดวกทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องแลกเงิน และมีส่วนลดจากร้านค้า

 

 สำหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แม้ว่าในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยอ่อนตัวลงเล็กน้อยและมีโอกาสลดลงในเดือนถัดไป อย่างไรก็ดี ภาครัฐมีการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีน กอปรกับในส่วนของภาคธุรกิจที่ทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอย่างเข้มข้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทยน่าจะกลับมาดีขึ้น และทำให้ทั้งปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 10.9 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.6 ล้านคน) เติบโตร้อยละ 11.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 12.0 ในปี 2560

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน