เซี่ยงไฮ้ ซีเคียวริตีส์ นิวส์ รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลของจีน ได้สอบสวนการใช้กองทุนประกันเพื่อจัดการกับการใช้เงินกองทุนโดยผิดกฎหมายและเพื่อควบคุมความเสี่ยงในอุตสาหกรรมประกัน 

จากการตรวจสอบตามปกติในก่อนหน้านี้ ได้พบว่าบริษัทประกันจำนวนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างรุนแรง

หน่วยงานที่กำกับดูแลจะเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมในการลงทุนของบริษัทประกันซึ่งอยู่นอกเหนือจากการอนุญาต เช่น บริษัทประกันที่เข้าไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

นอกจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบว่าบริษัทประกันช่วยระดมทุนให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ไหนบ้างโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือฝ่าฝืนเพดานจำกัดการลงทุนหรือไม่

เซี่ยงไฮ้ ซีเคียวริตีส์ นิวส์กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันต่างๆ ต้องกำหนดแผนเพื่อทำการแก้ไข   เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดหรือการละเว้น   วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างลึกซึ้ง ตรวจสอบสินทรัพย์ใหม่  และส่งเสริมให้มีการเพิ่มทุนอย่างมีเหตุผล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน