เมืองไทยไลฟ์ จัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ Challenge Run with MTL”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ Challenge Run With MTL” รวมพลังชาวเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมวิ่ง 500 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” รวมพลังเหล่านักวิ่งทั่วประเทศสะสมระยะทางให้ได้ 10 ล้านกิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเหงื่อเป็นเงินบริจาค 10 ล้านบาท จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED และส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียน สนามกีฬาต่างๆ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืนยาว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนสุขภาพ เมืองไทยประกันชัวิต สำนักงานใหญ่ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน