“วิริยะ” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “Chem-CU Minimarathon 2019”

เพิ่มเพื่อน

นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “Chem-CU Minimarathon 2019”  จัดโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงพื้นที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักนิสิต ภายในอาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีลักษณะเป็น smart classroom และเป็น co-learning space เพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษายุค 4.0  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงนำพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต เข้าร่วมประลองความอึดในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล หน้าอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลดังกล่าว ยังเป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี ของการมีการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย และครบรอบ 15 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากการระดมทุนปรับปรุงพื้นที่สำหรับเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และศักยภาพของนิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างความภูมิใจให้เกิดแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตอันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานของบุคลากรในทุกองค์กรอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน